MILÓ PORTAL

ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

Podaj NIP sklepu w którym dokonano zakupu (z faktury lub paragonu)

Dane kontakowtowe:


Dane dotyczące produktu:


Dołącz zdjęcia uszkodzeń (pierwsze wymagane):


Maksymalny rozmiar 2MB.

Maksymalny rozmiar 2MB.

Maksymalny rozmiar 2MB.

Skany dokumentów (wymagane):


Maksymalny rozmiar 2MB.

Maksymalny rozmiar 2MB.

Podaj NIP twojej firmy

Zgłaszający reklamację:


Dane dotyczące produktu:


Dołącz zdjęcia uszkodzeń (pierwsze wymagane):


Maksymalny rozmiar 2MB.

Maksymalny rozmiar 2MB.

Maksymalny rozmiar 2MB.

Skany dokumentów (wymagane):


Maksymalny rozmiar 2MB.

Maksymalny rozmiar 2MB.

Maksymalny rozmiar 2MB.

Podaj adres mail i numer RLS


Loading

Prosimy czekać. Twoje zgłosze jest aktualnie rejestrowane w naszym systemie.

Data zdarzeniaNazwa zdarzeniaOpis zdarzeniaDokument

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

W celu sprawdzenia statusu zgłoszenia należy kliknąć pole zatytułowane „Sprawdź status zgłoszenia”. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zgłoszenia wysyłamy wiadomość będącą potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Wiadomość ta zawiera numer zgłoszenia. Aby sprawdzić status zgłoszenia należy podać ten numer oraz adres e-mail który został podany podczas rejestracji zgłoszenia.

Jak wypełnić formularz?

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza upewnij się, że masz przygotowane zdjęcie lub skan DOWODU ZAKUPU, KARTY GWARANCYJNEJ, ETYKIETY PRODUKTU oraz zdjęcie reklamowanego produktu na którym widoczna będzie przyczyna reklamacji. Pole oznaczone „Zgłoszenie Klientowskie” przeznaczone jest dla Klientów indywidulanych, którzy dokonali zakupu produktu na własny użytek. Pole oznaczone „Zgłoszenie dla partnerów” przeznaczone jest dla Klientów będących dystrybutorami. Nr. NIP sklepu zawarty jest na DOWODZIE ZAKUPU. Poprawne wpisanie danych kontaktowych pozwoli nam na przekazywanie informacji o postępie realizacji zgłoszenia oraz do kontaktu w celu zakończenia zgłoszenia lub w razie konieczności jego uzupełnienia. Wszystkie potrzebne dane dotyczące produktu zawarte są na ETYKIECIE PRODUKTOWEJ, kod produktu znajduje się w lewym górnym rogu a kod partii to 19 cyfrowy numer znajdujący się w dolnej części etykiety. Jako załączniki należy dodać zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcia reklamowanego produktu (ogólne na który widać cały produkt i szczegółowe na którym widoczna jest przyczyna reklamacji)

Regulamin zgłoszeń / Zgody formalne